header

Impresum

Údaje podle § 5 TMG (Spolkového zákona o elektronických informačních a komunikačních službách)

Angela Lindner
Kirchplatz 6
01279 Dresden

Kontakt
telefon: +49 351 334 38 47
mobil: +420 732 862405
mail: angelindner@volny.cz
internetová adresa: www.angela-lindner.de

Vázané živnosti / Svobodná povolání
Název profese
(svobodná povolání): Překladatelé a tlumočníci

Vyloučení odpovědnosti:
Odpovědnost za obsah
Na obsahu našich stránek jsme pracovali velice pečlivě. I přesto však nemůžeme převzít záruku za jeho správnost, úplnost a aktuálnost. Jakožto poskytovatel služeb neseme podle § 7 odst.1 TMG (Spolkového zákona o elektronických informačních a komunikačních službách) odpovědnost za vlastní obsah na těchto stránkách podle všeobecných zákonů. Podle §§ 8 až 10 TMG ovšem nejsme coby poskytovatelé služeb povinni kontrolovat doručené či uložené cizí informace ani pátrat po skutečnostech, jež poukazují na protiprávní činnost. Povinnost odstranit anebo zablokovat používání informací dle všeobecných zákonů tím zůstává nedotčena. Ručení v této souvislosti je ovšem možné až od okamžiku, kdy vejde ve známost konkrétní porušení zákona. Pokud zjistíme, že došlo k příslušnému porušení zákona, necháme takové texty okamžitě odstranit.

Odpovědnost za odkazy
Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích osob, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto také nemůžeme za tyto cizí informace převzít žádnou záruku. Za obsah stránek, na něž odkazujeme, je vždy odpovědný příslušný poskytovatel nabídky či provozovatel stránek. Stránky, na které odkazujeme, byly v okamžiku, kdy jsme na ně odkázali, prověřeny zda nejsou v rozporu se zákonem. V okamžiku, kdy byl vytvořen odkaz na tyto stránky, na nich nebyl zjištěn žádný nezákonný obsah. Neustálá kontrola obsahu odkazovaných stránek je ovšem bez konkrétního podezření z porušení zákona stěží proveditelná. Pokud zjistíme, že došlo k příslušnému porušení zákona, necháme takové odkazy okamžitě odstranit.

Autorské právo
Veškerý obsah a výtvory, které vypracoval provozovatel stránek a které jsou uvedeny na těchto stránkách, podléhají německému autorskému právu. Kopírování, zpracovávání, šíření a jakýkoliv způsob použití mimo rámec autorského práva vyžaduje písemný souhlas příslušného autora či zpracovatele. Stahování a kopie této stránky jsou povoleny pouze pro soukromé, nikoliv komerční použití. Pokud některý obsah na těchto stránkách nebyl sestaven provozovatelem, musí být dodržována autorská práva třetích osob. Zejména pak musí být obsah třetích osob jako takový označen. Pokud si i přesto všimnete, že došlo k porušení autorského práva, prosíme Vás, abyste nás o tom informovali. Pokud zjistíme, že došlo k příslušnému porušení zákona, necháme takový obsah okamžitě odstranit.

Zdroj: Rechtssicheres Impressum – www.Muster-Vorlagen.net