header

REFERENCE

Literární překlady
IMG1
IMG2
IMG3
IMG4
IMG5
IMG6
IMG7
IMG8
IMG9
IMG10
IMG11
IMG12
IMG13
IMG14
IMG21
IMG22
IMG23
IMG24
IMG25
IMG26
IMG27
IMG28


1.1 Lucie Seifertová: Die Prager Burg und ihr Geheimnis (Pražský hrad a jeho tajemství)
1.2 Lucie Seifertová: Der geheimnisvolle Golem (Tajemný Golem)
1.3 Lucie Seifertová: Das Böhmihsche Paradies und sein Geheimnis (Český raj a jeho tajemství)
1.4 Mathematik 1 (Matematika 1)
2.1 Identität versus Integrität I (Identita versus integrita)
2.2 Luboš Marek (Hg./ed.): Friedenswege durch Brünn (Brnem cestami pokoje)
2.3 Vier Jahre Dialog über Europa (Čtyři roky dialogu o Evropě)
2.4 Tragische Erinnerungsorte (Tragická místa paměti)
3.1 Soňa Thomová, Zdeněk Thoma: Prag (Praha)
3.2 Mahulena Čejková: Auf den Spuren reformatorischer Stätten ... (Po stopách památek reformace ...)
3.3 Petr Mikšíček: Herzgebirge (Krušný ráj)
4.1 Petr Lozoviuk (Hg./ed.): Ethnizität und Interethnik in der tschechischen Ethnologie
4.2 Zdeněk Sklenář (Hg./ed.): Milan Mölzer. Eine kurze Reise (Milan Mölzer. Krátká cesta)
4.3 Petr Bergmann: Die Region Braunau auf historischen Abbildungen (Broumovsko na historických zobrazeních)
5.1 Rudolf Svoboda: Johann Prokop von Schaffgotsch (Jan Prokop Schaaffgotsche)
5.2 Petr Mikšíček: Waldgang. Ein Streifzug zwischen deutscher Vergangenheit und tschechischer Gegenwart (SUDETSKÁ POUŤ aneb Waldgang)
5.3 Pavel Kappel: Zdeněk Sýkora
5.4 Erlebnisse in der Sächsisch-Böhmischen Schweiz 2017/18 (Zážitky v Českosaském Švýcarsku 2017/18)
6.1 Jan Andres: Das Werk Zdeněk Sýkoras aus Sicht eines Mathematikers (Tvorba Zdeňka Sýkory očima matematika)
6.2 Wanderungen in der Sächsisch-Böhmischen Schweiz (Pěší výlety po Českosaském Švýcarsku)
6.3 Der Weg der Kirche X (Cesta církve X)
6.4 Erlebnisse in der Sächsisch-Böhmischen Schweiz 2019/20 (Zážitky v Českosaském Švýcarsku 2019/20)Týmová spolupráce
IMG15
IMG16
IMG17
IMG18
IMG19
IMG20


1.1 Petr Mišícek et al.: Das verschwundene Sudetenland (Zmizelé Sudety)
1.2 Petr Mišícek: Das wiederentdeckte Erzgebirge (Znovuobjevené Krušnohoří)
1.3 Petr Mišícek: Gesichter des Erzgebirges (Tváře Krušnohoří)
2.1 Lenka Bobková, Jan Zdychynec (Hg./ed.): Geschichte – Erinnerung – Selbstidentifikation (Dějiny – paměť – sebeidentifikace)
2.2 Lenka Bobková, Jana Fantysová-Matejková (Hg./ed.): Terra/Ducatus/Marchionatus/Regio
2.3 Kunibert Bering et al. (Hg./ed.): Visual LearningVÝSTAVY
Překlad texů pro následující výstavy:
  • Trvalá výstava o dějinách a historickém vývoji Jednoty bratrské ve východních Čechách (domek "Na sboru", Kunvald)
  • Cesta církve v českých zemích (Jungmannova 9, Praha 1)
  • Dějiny udatného českého národa (putovní výstava)
  • ást expozice: Zmizelé Sudety (putovní výstava)
  • část katalogu k výstavě „Karel IV. - císař z Boží milosti“ (putovní výstava)
  • Vánoční výstava na zámku Moritzburg
  • Ztracená paměť? Místa nacistické nucené práce v České republice

WEBOVÉ STRÁNKY
http://www.zdeneksykora.cz/?language=ge&s=homepage
https://drahanp.cz/de

FILMY
Titulky k filmu: „Verschlungene Parallelen“ (Propletené paralely)
Týmová spolupráce: scénář „Der Krieg mit den Molchen“ (Válka s mloky)
Týmová spolupráce: „Sommersturm“ (Letní bouřka)NĚMČINA JAKO CIZÍ JAZYK
Spolupráce na následujících publikacích:
Deutsch für die Bank. Materialreihe Fremdsprache Deutsch, Hrsg.: Österreich Institut, Brno und Wien 2003.
Deutsch mit Spaß. Náměty pro tvořivé vyučování Nemčiny na základní škole, Praha 2004.
Německy snadno a rychle (Deutsch – leicht und schnell), Praha 2006.