header

PŘEKLADY DO NĚMČINY RODILOU MLUVČÍ

  • KVALITNÍ PŘEKLADY
    odborné, naučné a dětské literatury, výstav, filmů, přednášek a internetových stránek
  • PREFEROVANÉ OBORY
    historie, sociologie, psychologie, filozofie, náboženství, hudba, umění, cestovní ruch
  • ZPRACOVÁNÍ TEXTŮ V NEJRŮZNĚJŠÍCH ELEKTRONICKÝCH FORMÁTECH
  • PRÁCE S CAT NÁSTROJEM TRADOS STUDIO

JAZYKOVÁ KOMPETENCE NA DRUHOU

Úzkou spoluprací se svým manželem, z Prahy pocházejícím překladatelem a tlumočníkem Ladislavem Lindnerem-Kylarem, je Vám vždy k dispozici plná jazyková kompetence v obou jazycích. Tak je možné v týmové práci najít i pro složité překladatelské problémy optimální řešení a dodat vysoce kvalitní výstupy. S obsahy textů se přitom zachází samozřejmě diskrétně.