header

PRO ZADAVATELE

Jaký je vlastně rozdíl mezi překladatelem a tlumočníkem? Jak se účtuje překlad? Kde najdu kvalifikované překladatele pro další jazykové kombinace? Odpovědi na tyto a další otázky, týkající se zadávání zakázek, najdete na http://www.jtpunion.org/spip/, zejména na http://www.jtpunion.org/spip/IMG/pdf/str_01-08_na_web.pdf

Pokud Vám záleží na bezvadném výsledku a nepotřebujete pouze čistě informativní překlad, pak platí jednoduché základní pravidlo: překladatel by měl vždy překládat do svého mateřského jazyka. Jen tak je možné, aby profesionální překladatel z obsahového, gramatického a ortografického hlediska korektně. Navíc zpravidla překladatel dokáže ve své mateřštině nalézat lepší formulace a je tak schopen poskytnout nejen obsahově správný, ale také stylisticky mnohem lepší a čitelnější překlad.

Jaké informace potřebuje překladatel o zakázce?
  • druh a určení překládaného textu
  • rozsah textu
  • stupeň odborné specializace
  • konkrétní termín odevzdání
  • informace o grafické úpravě (layout)
  • Vaši cenovou představu
Aby mohl překladatel správně vyhodnotit první tři parametry, je vhodné, aby zákazník přiložil text na překlad nebo jeho část (s údajem o tom, jaký je podíl tohoto úryvku na celkovém rozsahu) už během poptávky překladu. Pak může překladatel velmi přesně kalkulovat pracovní dobu, kterou potřebuje na přeložení textu a honorář a předložit tak konkrétní nabídku.